Завдання 1
У відповідності із заданим варіантом роботи визначити колову і параболічну швидкості на висоті h над поверхнею Землі, гео- і геліоцентричні швидкості виходу, а також швидкості запуску з поверхні Землі і з проміжної колової орбіти, розміщеної на висоті h над Землею, космічного апарату, запущеного до заданої планети-цілі.

Завдання 2
У відповідності із заданим варіантом роботи визначити колову і параболічну швидкості на висоті h над поверхнею Землі, гео- і геліоцентричні швидкості виходу, а також швидкості запуску з поверхні Землі і з проміжної колової орбіти, розміщеної на висоті h над Землею, космічного апарату, запущеного до заданої планети-цілі.

Завдання 3
Визначити кут конфігурації планети-цілі, накреслити взаємне розміщення Землі і планети в момент старту космічного корабля з Землі.

Завдання 4
Визначити дату старту космічного корабля з Землі, дату прильоту до планети, дату відльоту з навколопланетної орбіти, час перебування на орбіті і дату повернення на Землю.

Завдання 5
Визначити період обертання космічного корабля навколо планети по коловій орбіті, розміщеній на висоті h над планетою.

Завдання 6
Визначити кількість обертів, яку зробить космічний корабель за час перебування на навколопланетній орбіті.

Завдання 7
Визначити колову і параболічні швидкості для планети-цілі на висоті h, а також швидкість виходу із сфери дії цієї планети.

Завдання 8
Визначити швидкість сходу космічного корабля з колової орбіти навколо планети-цілі на міжпланетну при поверненні на Землю.

Завдання 9
Визначити повну тривалість експедиції в роках і добах.
Призначення
hЗемлі км hпланети км