Завдання 1
Для штучного супутника Землі обчислити елементи його орбіти: велику вісь та ексцентриситет, швидкість у перигеї та апогеї, прецесію висхідного вузла переміщення перигею за n = 25, 50, 75, 100 обертів, час життя, кількість обертів навколо Землі, дату згоряння і масу Землі в тонах (таблиця 1).
i ΔT c
hп км hа км
Запуск день місяць рік


Завдання 2
Навколо небесного тіла обертається штучний супутник, максимальні і мінімальні віддалі якого від поверхні приведені в таблиці 2. Визначити його швидкості в пери- і апоцентрі, період обертання і колову та параболічну швидкість на висоті h.
Небесне тіло
hп км hа км
h км