Завдання 3
За відомими геліоцентричними довготами Землі і планети визначити дату настання заданої конфігурації (дані взяти з попереднього завдання і з таблиці).
L ° LΘ °
L0 ° L °
ω °/доба ωΘ °/доба
Дата день місяць рік


Завдання 4
Обчислити синодичні періоди планети в роках і добах.
TΘ T


Завдання 5
Визначити дати настання заданих конфігурацій (завдання 3), використовуючи числове значення синодичного періоду, отримане в завданні 4.
  S діб
Початкова дата день місяць рік
Кінцева дата день місяць рік