Завдання 1
Визначити поясні часи сходу і заходу Сонця, а також тривалість дня.
φ (широта) ° '  
λ (довгота) h m s
δ = 63°87'