Завдання 1
Визначити екваторіальні координати α і δ зірки на основі визначених для неї із спостережень горизонтальних координат А і h в Дрогобичі на широті φ = 49°20' в момент зоряного часу s.
A (азимут) ° '  
h (висота) ° '  
s (зоряний час) h m s
φ = 49°20'


Завдання 2
Обчислити зенітну віддаль і азимут зірки (значення α і δ взяти із шкільного астрономічного календаря) для заданого моменту часу (φ = 49° 20' ).
s (сонячний час) h m s
α (пряме сходження) h m s
δ (cхилення) ° ' ''
φ = 49°20', ε = 23°27'


Завдання 3
Обчислити екваторіальні і екліптичні координати Сонця за його зенітною віддаллю, виміряною в справжній південь в Дрогобичі (φ = 49° 20').
z (зенітна віддаль) ° '
φ = 49°20', ε = 23°27'