§39 Джерела сонячної енергії
За сучасними уявленнями, джерелом енергії Сонця є термоядерні реакції синтезу ядер гелію з водню. У кінці 30-х років було показано, що ці реакції можуть проходити двома шляхами: протон-протонний цикл (рр-) і вуглецево-азотний (CN-) цикл.

рр-цикл
Рівняння реакції Енергія, МеВ Час реакції
Джерела сонячної енергії  1,44  14 млрд. років
Джерела сонячної енергії  5,49  5 секунд
Джерела сонячної енергії  12,85  1 млн. років

СN-цикл
Рівняння реакції Енергія, МеВ  Час реакції
 Джерела сонячної енергії  1,95  13 млн. років
 Джерела сонячної енергії  2,22  7 хвилин
 Джерела сонячної енергії  7,54  2,7 млн. років
 Джерела сонячної енергії  7,35  320 млн. років
 Джерела сонячної енергії  2,71  82 секунди
 Джерела сонячної енергії  4,96  110 000 років

Існують і інші теорії, наприклад, теорія стиснення (контракційна теорія): через те, що Сонце охолоджується з поверхні, воно повинно стискуватись, але при стисненні виділяється тепло. Може цього тепла досить, щоб компенсувати втрату?

Математична обробка показала, що при зменшенні діаметра Сонця на 100 метрів стиснення компенсує втрату енергії. Таким чином, Сонця повинно було б вистачити на 25 млн. років. Тим часом вік Сонця значно більший.