§19 Добовий рух Сонця на різних географічних широтах
Розглянемо рух Сонця

1.Добовий рух Сонця Спостерігач на північному полюсі Землі. φ=90о.

не заходять світила, у яких δ¤≥0о (з 21 березня ε по 23 вересня ♎);

не сходять світила, у яких δ¤<0о (з 23 вересня ♎ по 21 березня ξ);

Починаючи з 21 березня Сонце не заходить і в наслідок добового руху небесної сфери описує кола майже паралельні до горизонту, піднімаючись все вище і вище; в день літнього сонцестояння (a - 22 липня) hmax=23о27’.
23 серпня Сонце заходить під горизонт і починається ніч, яка триває півроку. Описуючи майже паралельні кола опускається під горизонт все нижче. В день зимового сонцестояння (g - 22 грудня) воно опускається під горизонт на висоту hmin=–23о27’, а потім знову наближається до горизонту.

2. Добовий рух СонцяСпостерігач на північному полярному колі. φ=+66о33’.

не заходять світила, у яких δ≥23о27’;

не сходять світила, у яких δ<–23о27’.

Тут Сонце не заходить в день літнього сонцестояння і не сходить в день зимового сонцестояння. В решта днів Сонце на цій широті і сходить і заходить, причому h¤max=+46о54’ в день літнього сонцестояння. На південному полярному колі (φ=66о33’) Сонце не заходить в день зимового сонцестояння і не сходить в день літнього сонцестояння.

Північний і південний полярні кола є теоретичними границями між границями тих географічних широт, де можливі полярні дні і ночі (дні і ночі, що тривають > 24 годин). 

У місцях, що лежать за полярними колами Сонце буває тим більше не заходить, чим ближче місце до географічних полюсів.

Не заходять світила, у яких δ≥66о33’ .

Не сходять світила, у яких δ≤-66о33’.

3. Добовий рух СонцяСпостерігач на північному тропіку. φ=+23о27’ .

Сонце завжди сходить і заходить. В день літнього сонцестояння досягає опівдні максимальної висоти h¤max=90о, проходить через зеніт. В решта днів року Сонце опівдні кульмінує на південь від зеніту. У день зимового сонцестояння його полуденна мінімальна висота h¤min=43о06’.

21.03 в т.ξ Сонце рухається по екватору QQ' h¤=90о–φ=66о33’.

21.06 в т.a Сонце буде в ε, опівдні в зеніті h¤max=90о.

22.12 в т.g Сонце буде в т.ε‘, тобто Z' , h¤min=90о–φ–23о27’=43о06’.

4. Добовий рух СонцяДля спостерігача, що знаходиться на екваторі Землі (φ=0о).

Всі світила, як і Сонце, як сходять, так і заходять. При цьому світила 12 годин знаходяться над горизонтом і 12 годин – під ним. День дорівнює ночі.

Два рази на рік Сонце о півдні проходить в зеніт (21 березня, 23 вересня), hmax=90о.

З 21.03 по 23.09 Сонце на екваторі кульмінує опівдні на північ від зеніту, а з 23.09 по 21.03 – на південь від зеніту. hmin=90о–23о27’=66о33’ (це буде 22.06 і 22.12)