§11 Паралактичний трикутник
Сферичні трикутники, розміщені на небесній сфері, називаються астрономічними.

Перший астрономічний або паралактичний трикутник
Перший астрономічний трикутникТрикутник, розміщений на небесній сфері і містить у вершинах зеніт Z , полюс світу P і будь-яке світило М , а сторони якого зображаються дугами небесного меридіана, кола висоти світила і кола схилення світила називають паралактичним або першим астрономічним трикутником.

Сторони цього трикутника: PZ=90о–φ (φ – широта місця спостереження), ZM=z=90о–h (z – зенітна віддаль світила), PM=90о–δ (δ – схилення світила).

Кути цього трикутника: PZM=180о–А (А – азимут світила), ZPM=t (t – годинний кут світила), PMZ – з астрономічними координатами не зв’язаний і не має спеціального позначення.

Другий астрономічний трикутник
Другий астрономічний трикутник
Трикутник, розміщений на небесній сфері і містить у вершинах полюс світу P, полюс екліптики П і будь-яке світило М, а сторони якого зображаються дугами кола схилення, кола широти світила і кола широти, що проходить через полюс світу, називається другим астрономічним трикутником.

Сторони трикутника: PM=90о–δ , ПМ=90о–β (β – широта світила), ПР=ε (ε – кут нахилу екліптики до екватора).

Кути трикутника: РПМ=90о–λ (λ – довгота світила), ПРМ=90о+α (α – пряме сходження світила), ПМР – з астрономічними координатами не зв’язаний.