Астрономічний сайт ІФМІ

Behind the Gas and Dust of Orion's Trapezium Cluster
Behind the Gas and Dust of Orion's Trapezium Cluster

Астрологічний календар

Рухома карта

Ви можете самостійно зробити рухому карту зоряного неба. Скачайте і роздрукуйте зображення карти та рухомого круга (розширення 2008х2077).
Головна arrow Лекції arrow §27 Місцевий час і географічна довгота
§27 Місцевий час і географічна довгота Надрукувати
Кульмінації будь-якого світила внаслідок обертання Землі в різних географічних пунктах настають у різні моменти часу – спочатку у східних, а потім у пунктах з меншими географічними довготами. В пунктах, що розташовані на одному меридіані кульмінацію зорі, або середнього Сонця, або справжнього Сонця визначають одночасно і тому вважають, що і справжній, і середній сонячний і зоряний час є місцевим часом. Час виміряний на даному географічному меридіані називається місцевим часом.

Доведемо наступне твердження.
Теорема: Різниця місцевого часу двох меридіанів в один і той же фізичний момент дорівнює різниці довгот цих меридіанів, що виражені в годинній мірі.

Доведення
§27 Місцевий час і географічна довготаЗобразимо Землю у вигляді сфери: PNPS – вісь обертання, qq’ – земний екватор.

Виберемо на Земній поверхні два пункти спостереження (наприклад, Дрогобич (D) та Київ (K) та зобразимо Гринвіч (G)).

Введемо допоміжні необхідні позначення:
• ОD, OK – прямовисні лінії відповідно Дрогобича та Києва;
•  тоді, згідно означення PNDPS, PNKPS, PNGPS – меридіани відповідно Дрогобича, Києва та Гринвіча;
•  λD, λK – географічна довгота Києва та Дрогобича; причому різниця λKD спирається на центральний кут qDOqK.

Побудуємо допоміжну сферу (небесну сферу) з центром у центрі Землі (О), довільного радіуса і виконаємо ряд добудов:
• продовжимо прямовисні лінії до перетину з небесною сферою, отримаємо ZD, ZK – зеніт Дрогобича та Києва;
• проведемо небесні меридіани PDP′, PKP′, PGP′, які в перетині з небесним екватором дають точки QD, QK, QG;
• зобразимо (згідно означення) годинний кут Гринвіча відносно Дрогобича tD, tK та Києва та їх різницю tK-tD, яка спирається на центральний кут QDOQK.

Точки D, ZD, qD, QD та K, ZK, qK, QK лежать в одній площині (згідно побудови), а дуги qDqK і QDQK спираються на один і той же центральний кут, а отже є рівними. Отже λKD=tK-tD.

Такі самі міркування приводять до висновку:
λ12 = Tm1 - Tm2;   λ12 = s1-s2;   λ12 = To1 - To2.