§4 Географічні координати
Географічні координати Згадаємо деякі географічні поняття і терміни:

Земля має майже кулеподібну форму. РNPS — уявна пряма, навколо якої Земля обертається, проходить центр маси — називається віссю обертання. Вісь обертання перетинає поверхню Землі в двох точках: в північному географічному полюсі РN і в південному РS.

РN — той, з сторони якого обертання Землі проходить проти годинникової стрілки. Велике коло на поверхні Землі (q`G`О`q), площина якого перпендикулярна осі обертання називається земним екватором. Він ділить поверхню Землі на дві півкулі: північна (з РN) і південна (з РS).

Малі кола, площини яких паралельна площині земного екватора називаються географічними паралелями. Географічна паралель (bb`) розміщена на 23027` на північ від екватора називається північним тропіком; географічна паралель (сс`) розміщена на 23027` на південь від екватора називається південним тропіком.

Географічні паралелі, що розміщені на 23027` від полюсів Землі називаються полярними колами — північним (аа`) і південним (dd`). Пояс земної поверхні між тропіками називається жарким або тропічним поясом. Пояс між північним тропіком і північним полярним колом називається північним помірним поясом. Пояс між південним тропіком і південним полярним колом — південним помірним поясом. Область земної поверхні за полярними колами називається північним холодним і південним холодним поясами.

Велике півколо РNОО`PS, що проходить через географічні полюси Землі і через т. О на її поверхні називаються географічним меридіаном точки О. Географічний меридіан PNGG`PS , що проходить через Грінвічську обсерваторію в Англії рахують нульовим або початковим меридіаном. Нульовий меридіан і меридіани, що знаходяться на 1800 від нього ділять поверхню землі на 2 півкулі: східну і західну.

Пряма лінія ТО, по якій напрямлена сила тяжіння в даній точці Землі, називається прямовисною або вертикальною лінією.

Географічною широтою точки О називається кут О`ТО між площиною земного екватора і прямовисною лінією, що проходить через точку О. Вимірювання: від екватора в межах від 00÷+900 (північна широта - якщо точка лежить в північній півкулі); від 00÷-900 (південна широта - точка лежить в південній півкулі).

Географічна довгота точки О називається кут G`TO` між площиною початкового меридіана і меридіана, що проходить через точку О. Вимірювання: за напрямом обертання Землі в межах 00÷3600 ,або 0h÷24h , або (00÷+1800 на схід — східна довгота; 00÷-1800 на захід — західна довгота).

При розв`язку багатьох задач, припускається, що Земля зображається однорідною кулею радіусом R=6370км. При розв`язку задач, для яких необхідно більш точне знання розмірів і форми Землі, Земля зображається еліпсоїдом обертання (сфероїд) з неоднорідним розподілом мас.

RП=6356.78км – полярний радіус Землі; RЕ=6378.16 км – екваторіальний радіус Землі; λДрогобича=1h34m10s ; φДрогобича=49о20`; 1h=15o; 1m=15` ; 1s=15”.