§41 Сонячно-земні зв’язки
Багато процесів, що відбуваються на Землі, виявляють тісний зв’язок з періодичною діяльністю Сонця. До таких явищ належать: земний магнетизм, полярні сяйва та втрата радіозв’язку на коротких і середніх хвилях.

Спостереження показали, що через 1-2 доби після проходження великих плям або їхніх груп через центральний меридіан Сонця виникають особливо сильні неправильні коливання величини магнітного поля Землі — магнітні бурі. Це вказує на те, що магнітні збурення викликає не світлова радіація, а корпускулярна, тобто потоки заряджених частинок, що йдуть з активних областей Сонця.

Ще в минулому столітті виявлено, що багато магнітних бур супроводжується Полярними сяйвами. Стан магнітного поля Землі тісно пов’язаний з частотою появи і яскравістю Полярних сяйв. У спектрі Полярних сяйв виявлено світлі лінії і смуги, які належать атомарному кисню, молекулярному азоту, натрію. Все це свідчить, що молекули і атоми газів атмосфери перебувають у стані сильного збудження (причиною є корпускулярні потоки від Сонця). Електрично заряджені частинки, проходячи відстань від Сонця до Землі, захоплюються магнітним полем. Оскільки магнітні силові лінії сходяться біля магнітних полюсів Землі (які віддалені на 110 від географічних). Тому ми спостерігаємо в полярних областях Земної кулі явище — Полярне сяйво.

Безпосередньо під час спалахів відбувається порушення радіозв’язку, особливо на довжинах від 15 до 60 м. Вони зумовлені різким зростанням іонізації в іоносфері Землі під дією підвищеного випромінювання Сонця в ультрафіолетовому та рентгенівському діапазоні.

Встановлено, що чим більше число Вольфа, тим меншою є середня концентрація соляної кислоти у шлунку. У максимумі активності здатність крові розчиняти тромби, сторонні частинки і мікроби приблизно на 30 % менше, ніж у мінімумі. Тому й знижується бар’єр, яким організм захищає себе від хвороботворних мікробів.

Влітаючи в земну атмосферу, як рентгенівське (через 8,5 хв), так і корпускулярне (через 2 доби) випромінювання спричиняють у ній появу додаткових електричних зарядів і тим самим — збурення магнітного поля Землі, яке передається на людський організм. Настає спазм кровоносних судин, підвищується тиск, а звідси інфаркти та інсульти.

З метою вивчення процесів, що відбуваються на Сонці, створено всесвітню службу Сонця.