§35 Спектр і хімічний склад Сонця
Спектр Сонця неперервний з великою кількістю темних ліній, які називаються фраунгоферовими. Ці лінії виникають у нижчих шарах атмосфери завдяки поглинанню та розсіюванню атомами різних елементів. Значна кількість ліній, особливо в інфрачервоній області, це телуричні (tellus - Земля) - утворені внаслідок поглинання світла Сонця молекулами газів земної атмосфери.

Починаючи з λ=168·10-9м, у бік коротких довжин хвиль спектр Сонця стає слабким, фраунгоферів спектр зникає. Найбільшої інтенсивності спектр досягає в області 430-550·10-9м, до червоного кінця спостерігається спад інтенсивності.

Усього в спектрі Сонця на сьогодні ототожнено лінії 72 хімічних елементів. Найбільш інтенсивними лініями в оптичній області сонячного спектра є лінії, позначені Фраунгофером буквами H і K і належать іонізованому кальцію (CaII). Друге місце за інтенсивністю займають лінії Hα, Hβ, Hγ бальмерівської серії водню, а потім уже лінії нейтральних атомів металів натрію, магнію, заліза і титана. Кількісний хімічний склад атмосфери Сонця можна встановити, якщо визначити еквівалентні ширини спектральних ліній.

Переважаючим елементом є еквівалентні ширини спектральних ліній водню. Він становить 63% маси Сонця. Потім йде гелій (36%) і на решту елементів припадає 1%.