Астрономічний сайт ІФМІ

Young Stars Sculpt Gas with Powerful Outflows in the Small Magellanic Cloud
Young Stars Sculpt Gas with Powerful Outflows in the Small Magellanic Cloud

Астрологічний календар

Рухома карта

Ви можете самостійно зробити рухому карту зоряного неба. Скачайте і роздрукуйте зображення карти та рухомого круга (розширення 2008х2077).
Головна arrow Лекції arrow §4 Географічні координати
§4 Географічні координати Надрукувати
Географічні координати Згадаємо деякі географічні поняття і терміни:

Земля має майже кулеподібну форму. РNPS — уявна пряма, навколо якої Земля обертається, проходить центр маси — називається віссю обертання. Вісь обертання перетинає поверхню Землі в двох точках: в північному географічному полюсі РN і в південному РS.

РN — той, з сторони якого обертання Землі проходить проти годинникової стрілки. Велике коло на поверхні Землі (q`G`О`q), площина якого перпендикулярна осі обертання називається земним екватором. Він ділить поверхню Землі на дві півкулі: північна (з РN) і південна (з РS).

Малі кола, площини яких паралельна площині земного екватора називаються географічними паралелями. Географічна паралель (bb`) розміщена на 23027` на північ від екватора називається північним тропіком; географічна паралель (сс`) розміщена на 23027` на південь від екватора називається південним тропіком.

Географічні паралелі, що розміщені на 23027` від полюсів Землі називаються полярними колами — північним (аа`) і південним (dd`). Пояс земної поверхні між тропіками називається жарким або тропічним поясом. Пояс між північним тропіком і північним полярним колом називається північним помірним поясом. Пояс між південним тропіком і південним полярним колом — південним помірним поясом. Область земної поверхні за полярними колами називається північним холодним і південним холодним поясами.

Велике півколо РNОО`PS, що проходить через географічні полюси Землі і через т. О на її поверхні називаються географічним меридіаном точки О. Географічний меридіан PNGG`PS , що проходить через Грінвічську обсерваторію в Англії рахують нульовим або початковим меридіаном. Нульовий меридіан і меридіани, що знаходяться на 1800 від нього ділять поверхню землі на 2 півкулі: східну і західну.

Пряма лінія ТО, по якій напрямлена сила тяжіння в даній точці Землі, називається прямовисною або вертикальною лінією.

Географічною широтою точки О називається кут О`ТО між площиною земного екватора і прямовисною лінією, що проходить через точку О. Вимірювання: від екватора в межах від 00÷+900 (північна широта - якщо точка лежить в північній півкулі); від 00÷-900 (південна широта - точка лежить в південній півкулі).

Географічна довгота точки О називається кут G`TO` між площиною початкового меридіана і меридіана, що проходить через точку О. Вимірювання: за напрямом обертання Землі в межах 00÷3600 ,або 0h÷24h , або (00÷+1800 на схід — східна довгота; 00÷-1800 на захід — західна довгота).

При розв`язку багатьох задач, припускається, що Земля зображається однорідною кулею радіусом R=6370км. При розв`язку задач, для яких необхідно більш точне знання розмірів і форми Землі, Земля зображається еліпсоїдом обертання (сфероїд) з неоднорідним розподілом мас.

RП=6356.78км – полярний радіус Землі; RЕ=6378.16 км – екваторіальний радіус Землі; λДрогобича=1h34m10s ; φДрогобича=49о20`; 1h=15o; 1m=15` ; 1s=15”.